ما برای کمک به حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع طبیعی زمین تلاش میکنیم.

 

نسل های آینده مانند ما نیز برای داشتن زندگی بهتر به زمین و محیط زیست نیاز دارند. تک تک ما شهروندان باید برای حفظ و بهداشت محیط زیست تلاش کنیم و در قبال آن مسئولیت پذیر باشیم.

برای کمک به این مهم اپلیکیشن تفکیکان رو نصب کنید و هر نوع ضایعات و پسماندی که قابلیت استفاده ندارد را به مراکز بازیافت بفروشید. با این کار هم به جای انداختن به سطل زباله آنها را به مشوق نقدی تبدیل کنید و هم به رونق صنعت بازیافت کمک میکنید.