ثبت درخواست فروش ضایعات

ثبت فروش ضایعات

برای ثبت سفارش فروش ضایعات خود، لطفا اطلاعات مورد نیاز را در فرم زیر را تکمیل کرده و سپس دکمه ارسال نهایی سفارش را بزنید.

آدرس(Required)
نوع بار ضایعاتی:(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 6 MB.