تفکیکان | Tfkikan

نسل های آینده مانند ما نیز برای داشتن زندگی بهتر به محیط زیست نیاز دارند. تک تک ما شهروندان باید برای حفظ و بهداشت محیط زیست تلاش کنیم و در قبال آن مسئولیت پذیر باشیم. شما با استفاده از این اپلیکیشن آموزش و آگاهی را در اینخصوص دست می یابید. یادمیگیرید که چگونه بازیافت به حفظ محیط زیست کمک میکند و میتوانید براحتی درخواست تخلیه پسماند بدهید. تفکیکان در قبال این احساس مسئولیت به شما هدیه میدهد. هدیه ها را خرج کنید و از داشتن زندگی سبز لذت ببرید.

با کمک هم به حفظ پاکیزگی محیط زیست کمک کنیم

از مشوق های نقدی و غیر نقدی بهره مند شوید

با اپلیکیشن تفکیکان سفارش جمع آوری را ثبت کنید

پسماند خشک را از تر جدا کنید و درون کیسه قرار بدید

چرا از تفکیکان استفاده کنم؟

معضلات اجتماعی

پسماند خود را با تفکیکان تخلیه کنید با اینکار زباله ها گردها دیگر سراغ مخازن معابر نخواهند رفت.

اشتغال زایی

با ثبت هر سفارش افراد زیادی به جامعه ملحق میشوند و موجب اشغال زایی و کسب درآمد آنها میشود.

محیط زیست

تفکیک زباله موجب پاکیزی و حفظ محیط زیست میشود و از آلودگی های آب و خاک جلوگیری میکند.

فرهنگ سازی

فرهنگ جداسازی زباله های قابل بازیافت از غیرقابل بازیافت گام اول رسیدن به دنیای پایدار است.

کسب درآمد

در قبال تفکیک پسماند از مبدا مشوق های نقدی و غیرنقدی دریافت کنید.

منابع طبیعی

برای تولید مواد و محصولات جدید نیاز به صرف منابع طبیعی از جمله آب، انرژی و سوخت است. با تفکیک پسماند از مبدا از مصرف بیش از اندازه آنها جلوگیری کنید.

کیف پول

کیف پول کاربر بهمراه امتیازات کسب شده

نسخه ها

نسخه های iOS و Android

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی برای درخواست جمع آوی

انتخاب پسماند

انتخاب پسماند خشک به صورت مخلوط و تفکیک شده

ثبت همزمان

انتخاب و ثبت همزمان چندین سفارش در مکان های مختلف

زمانبندی

زمانبدی دلخواه جمع آوری پسماند توسط کاربر